O hře (odměna)

Mimo zkoušené hry samotné obdržíte přístup k dalším třem vzdělávacím aplikacím, které byly vytvořeny s cílem posílit matematické dovednosti u dětí mladšího školního věku. Celková hodnota balíčku her přesanuje 500 Kč.

UPOZORNĚNÍ: Děti by NEMĚLY interagovat s níže uvedenými hrami před skončením výzkumu, aby nedošlo k ovlivnění výsledků. Děkujeme.

Představení jednotlivých edukativních aplikací

Hlavní hra (ta kterou děti obdrží při testování) je složena z více matematicko-logických rébusů. Děti prochází společně s Terkou a Jakubem, hlavními hrdiny, magickou zemí. Hra je česky dabovaná a je připravena ve spolupráci s odborníky na Hejného metodu.

Hra se snaží stavět na přirozené motivaci dětí objevovat a řešit hravé výzvy. Díky principu adaptivního výběru zadání by měly být úkoly pro dítě přiměřeně obtížné – hra se přizpůsobuje úrovni dítěte.

Jednotlivé praktické cvičebnice se zaměřují na konkrétní typ didaktického prostředí. V každém z pečlivě navržených prostředí – součtové trojúhelníky, spojovačky, hadi, pavučiny – se děti věnují činnostem přínosným pro rozvoj matematického myšlení. Hry jsou navrženy, aby podporovaly schopnost hledat řešitelské strategie, trénink kalkulativních dovedností, pochopení vztahu mezi čísly a další dovednosti.